VAD ÄR CRICKET?

Cricket – ett nytillskott i svensk idrott

Cricket, sporten med krångliga regler, matcher som pågår i dagar
och där man fortfarande har te pauser i spelet – eller?
Detta är inte sällan en uppfattning av cricket man möter i Sverige.
Om cricket då inte råkar förväxlas med krocket det vill säga.
För även om cricket i Sverige växer explosionsartat så är det
fortfarande en relativt okänd sport för de allra flesta.

Målsättning Med Cricket

Batter

Batter får poäng genom att slå iväg bollen och springa mellan grindarna och byta plats med varandra, eller genom att slå bollen över planens gräns.

Kastare

Kastaren kastar bollen mot batter grind med målet att bränna batter. De olika sätten man kan bränna en slagman på finns beskriva nedan. All utespelare kan vara kastare.

Utespelare

Utespelarnas uppgift är att bränna batter och att begränsa deras möjlighet att springa mellan grinderna och ta poäng. En utespelare bränner batter genom att antingen ta lyra eller genom att träffa grinden med bollen medan batter springer mellan grindarna och inte hunnit fram till sin grind.

Grindvakten

Utelaget utser en spelare att vara grindvakt vars uppgift är att stoppa bollen om kasaren kastar förbi grinden samt att hjälpa till att bränna batter. Grindvakten är den enda

Innelaget
(Att Ta På Poäng)

Springa mellan grindarna

Man får ett poäng batter springer till grinden på motsatt sida av spelytan och byter plats med varandra. Hinner de byta plats flera gånger efter ett slag får de motsvarande antal poäng.

Slå en boundary

Att slå en boundary är när batter slår bollen så att bollen passerar spelplannens gräns innan en utespelare hunnit stoppa den.

Sex poäng

Om bollen passerar spelplanens gräns utan att först ha träffat marken, räknas det som ex poäng.

Fyra poäng

Om bollen passerar spelplanens gräns efter att den först träffat marken, räknas det som fyra poäng.

Courtesy: cricket.se

Laget

Det Finns Fem Huvudsakliga Sätt För Att "Bränna Ut" En Batter

SÅ GÅR DET TILL

  • Cricket är ett spel mellan två lag med 11 spelare i vardera laget.

  • Cricketmatchen spelas på en stor plan med en rektangulär cricketplan i mitten
    med grindarna i vardera änden.

  • Matchen är delad i två halvlekar, där båda lagen är inne respektive ute.

  • Det lag som är ”inne”, placerar först ut två slagmän som står framför vardera grind. En av de två slagmännen står vänd mot kastaren medan slagmannen i den andra änden står beredd att springa.
    Det lag som är ”ute” positionerar sina spelare för att begränsa slagmännens poäng eller att bränna ut slagmännen. En av utespelarna är grindvakt och en annan är kastare. När en slagman har blivit bränd får nästa slagman sin chans och så fortsätter det tills alla slagmän blivit brända. I det här läget är laget ”All Out”.

  • Vid halvlek byter lagen sida och slagmännen bli utespelare och tvärtom.

  • För att vinna matchen behöver det nya innelaget fler poäng än motståndarlaget.

Courtesy: cricket.se